Massage

นวดไทย นวดคลายเส้น นวดแก้อาการ

Kiritara Signature Thai Massage

   60 mins 

  90 mins

120 mins

400 Baht

600 Baht

650 Baht

นวดไทย นวดคลายเส้น นวดแก้อาการ

Kiritara Signature Thai Massage with Balm

   60 mins 

  90 mins

120 mins

500 Baht

700 Baht

750 Baht

ไทยประคบสมุนไพร สมุนไพรสด

Kiritara Signature Thai Massage with Herbal compress

120 mins

150 mins

1,000 Baht

1,250 Baht

ประคบสมุนไพร สมุนไพรสด

Herbal compress Massage

  60 mins

  850 Baht

นวดเท้า นวดเพื่อสุขภาพ นวดแก้ปวดขา

Foot Massage

  60 mins 

  90 mins

120 mins

Private Room

400 Baht

550 Baht

700 Baht

+50 Baht

นวดหลังบน นวดบ่าไหล่ นวดคอ ออฟฟิตซินโดรม

Back Massage

 45 mins 

 60 mins

400 Baht

550 Baht

นวดเท้า นวดบ่าไหล่ นวดแก้ปวด

Foot massage with Neck&Shoulder massage

90 mins

120 mins

Private Room

700 Baht

850 Baht

+50 Baht

นวดหินร้อน ลดปวด บำบัด กระตุ้นกล้ามเนื้อ

Kiritara Signature Oil Massage

90 mins

120 mins

1,350 Baht

1,850 Baht

นวดน้ำมันประคบสมุนไพร นวดพร้อมลูกประคบ

Aroma Oil Massage with Herbal compress

120 mins

150 mins

1,800 Baht

2,250 Baht

นวดน้ำมัน ผ่อนคลาย นวดอโรม่า นวดตัวสบายๆ

Aroma Oil Massage

  90 mins

120 mins

150 mins

1,000 Baht

1,300 Baht

1,600 Baht

นวดน้ำมันอุ่น น้ำมันร้อน กระตุ้นกล้ามเนื้อ ลดชาปลายมือ ปลายเท้า

Hot oil Massage

  90 mins

120 mins

150 mins

1,150 บาท

1,500 บาท

1,850 บาท

นวดน้ำมันหนัก นวดน้ำมันนักกีฬา นวดน้ำมันสปอร์ต

Sport Oil Massage

  90 mins

120 mins

150 mins

1,200 Baht

1,600 Baht

2,000 Baht

นวดกระชับผิว นวดลดเซลล์ลูไลท์ ไม่ใช้เครื่อง

Firming Oil Massage

60 mins

90 mins

1,000 Baht

1,500 baht

นวดศีรษะ แก้ปวดไมเกรน ด้วยน้ำมัน

Indian head Massage

60 mins

90 mins

1,000 Baht

1,500 baht

นวดศีรษะ แก้ปวดหัว แก้ปวดออฟฟิตซินโดรม

Oriental head massage

60 mins

90 mins

1,000 Baht

1,500 baht

Enjoy Our Treatments

error: ติดต่อเราได้ที่ 02 152 6888 ขอบคุณค่ะ !!